”Varför försöker de hindra oss från att lämna Ryssland?”