Insändare. Svar: ”Världen blir osäkrare med Sverige i Nato”

Som Natomedlem tar vi på oss fullt ansvar för Natos militära doktrin som innefattar kärnvapen.

Ett amerikanskt B-52-plan eskorterat av fyra svenska Jas 39 Gripen-plan vid en övning 2015. För världsfreden vore det bättre om Sverige stannar utanför försvarsalliansen Nato, anser insändarskribenten.