Upprört efter EU-omröstning om bränsle

Kompromiss om vilken typ av råvaror från skogen som ska klassas som förnybara vid energiproduktion.