Hanne Kjöller: Väljarna är knappast så enkelspåriga som journalisterna gör dem

Medierna bidrar till fördumningen och till att ställa grupper mot varandra.