Svensk åklagare spärrar av havet vid gasläckor

En av gasläckorna fotograferad från ett danskt militärt flygplan.