Lisa Magnusson: Det finns bara ett skäl till att man vill ”åka på konferens”

Jag vet att ni vet att jag har rätt.