Succé eller motgång – så gick det för partierna

Kommunerna där partierna blev störst och minst i riksdagsvalet.