Stoppet förlängs – risk för ännu högre elpriser

Reparation av Ringhals 4 drar ut på tiden • ”I händerna på vädergudarna”.