Stockholms regionledning: Fördelningen av vårdcentraler avspeglar behovet

Region Stockholm har släppt all planering av vårdcentraler till marknaden. Vårby vårdcentral i Huddinge är en av 67 som fortfarande drivs i offentlig regi.