”Klimatpolitikens mål är inte en fråga för vetenskapen”

De svenska klimatmålen måste göras tydligare, skriver Chalmersforskarna Daniel Johansson och Johannes Morfeldt.