Risk för brist på vapenstöd till Ukraina

Ukraina vill ha mer hjälp • Försvarsmakten utreder fortsatt svenskt stöd.