Orkanen Ian har nått Florida – över en miljon hushåll strömlösa