”Politikerna lyssnade inte på varningarna om Tensta”

Nalin Pekgul: Många år har förlorats men samhället kan inte ge upp. Kunskaper i svenska, jobb och att stärka föräldrarnas auktoritet behövs.