Pia Gripenberg: von der Leyens budskap var att Ryssland kommer att förlora

EU-kommissionens ordförande årliga linjetal präglades av kriget.