Nielsens farväl i ”Allsång på Skansen”

Sanna Nilsen.