”Sänk rösträttsåldern till 16 år i kommunvalet”

Förstagångsväljare är i genomsnitt drygt 20 år. Nu är det dags för en sänkning av rösträttsåldern, anser artikelförfattarna.