Ludvig Köhler: Så har högern blivit den nya punken för unga väljare

Det finns ett uppdämt behov av något som går emot det tillrättalagda och präktiga.