Lovisa Herold: Gasstoppet är en mardröm som blir verklighet för Tyskland