Liberal lovar att fälla regering där SD ingår

”Gick till val på att försvara mänskliga fri- och rättigheter.”