Läkare kampanjar för att lyfta regionvalet

Få vet att sjukvården styrs av regionerna.