Kina måltavla i EU-lagförslag mot tvångsarbete

Vill förbjuda produkter som tillverkats med tvångsarbete.