Katrine Marçal: Är kungens personlighet förenlig med konstitutionen?