”Jag är lättad att inte behöva rösta”

25 kulturpersoner svarar på DN Kulturs enkät inför valet.