Insändare. ”Skydda fler grönområden i Stockholmsområdet”

När fler söker sig utomhus skapar det förslitning av stigar, motionsspår och rastplatser.

Hammarbyskogen är ett av de grönområden som borde skyddas, anser insändarskribenten.