Insändare. ”Rasistisk tradition styr mångas uppfattning om invandrare”

Sverige har en lång rasistisk tradition sedan inrättandet av Statens institut för rasbiologi som lades ner först 1958.

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) besökte den invandrartäta Stockholmsförorten Rinkeby under valrörelsen. Han fick då frågor om sitt uttalade om etnicitetens betydelse för samhällsproblem som brottslighet. Denna användning av begreppet etnicitet styr fortfarande många svenskars uppfattning om invandrare, anser insändarskribenten.