Vesna Prekopic: SVT kan inte göra segregationen mer visuell än i ”IFS”