Helena Lindblad: Chang Frick, utan Filminstitutet skulle vi inte ha svensk film

Det är okunnig populism att tro att långfilmen blir bättre och friare utan cash.