Greta Schüldt: Jag vill inte vara med i en klubb där jag sänker medelåldern med en genomsnittlig svensk livslängd