Gener påverkar hur du kan hantera motgångar

Hur dina föräldrar hanterar bakslag har betydelse för dig • ”Vissa är bättre rustade.”