Frieds Stiftelse: Hédi Frieds namn användes som slagträ i valrörelsen

Hédi Fried lever fortfarande, men hennes namn har börjat hamna i andras händer.