Farlig gasläcka på Nordstreams ledning

Fartyg förbjuds komma nära området.