Ingmar Nevéus: Ryska krigsvägrarna blir ett dilemma för Europa