Därför klipper kvinnor håret för att protestera

Har återkommande använts som politisk motstånd • Håret har blivit en laddad symbol.