M tar upp kampen i Region Stockholm – vill ha S som stödparti

Den 18 oktober ska Stockholms regionfullmäktige samlas i Landstingshuset på Kungsholmen och ett nytt styre väljas.