Catia Hultquist: Låt oss stanna upp och prata om Jordan Petersons tårar