Biden: ”Kan bli dödligaste orkanen i Floridas historia”

Förödelse i Fort Myers i Florida. Det är från Fort Myers som Thomas Dadras vanligtvis kör hem via broar som går mellan öarna utanför kusten.