”Avloppsslam med miljögift måste bort från åkrarna”

Fyra miljödebattörer: Svårnedbrytbara kemikalier som PFAS breder ut sig i vår miljö och utgör en växande hälsofara.