”Alla våra farhågor med vårdvalet har slagit in”

Regionen låter marknaden styra primärvården.