Insändare. ”Stoppa elslukande stålverk och spara energi i stället”

Det inte finns någon annan väg ur klimatkrisen än hushållning av energi och andra av jordens resurser.

Projekten Hybrit, statliga stålkoncernen SSAB:s pilotanläggning i Luleå, och privata H2 Green Steel i Boden är vansinniga i nuvarande energikris och borde stoppas, anser insändarskribenten.