200 skolor kan stänga på grund av lärarbrist

Lärarförbundet: Enda lösningen är att staten tar över.