1 400 år gamla guldmynt kastar nytt ljus över kejsare

44 guldmynt hittades under en utgrävning i den antika bosättningen Banias i norra Israel.