”Vi har ett europeiskt storkrig framför oss”

Författaren Arkadij Babtjenko anser att Ryssland måste isoleras från omvärlden.