Vetgirig, olympisk och konsternation – vad betyder orden?