Varannan elev hoppade av under pandemin

Brister i distansundervisning och få datorer i Brasiliens fattiga favelor.