Väntan på pass kortare än vad polisen anger

”Behöver ta höjd för störningar” • Dock fortsatt långa leveranstider av pass.