”Valrörelsen är ett lågvattenmärke”

Forskare förtvivlade över klimatpolitiken inför valet.