Valet klart i Göteborg – C blir vågmästare

Marginell ökning för både M och S • Besked från Centerpartiet om vilken sida man väljer kommer dröja.