Vad har alver, dvärgar och hobbitar att säga om vår samtid?