Utländska aktörer försökte påverka valet

Stödjer partiet Nyans och var aktiva under påskupploppen.