UD organiseras om: ”Färre plakat och fler kartor”

Utrikesdepartementet, Arvfurstens palats, i centrala Stockholm.